i8小时官网>论坛> 管理员如何分享其他员工周日报?

管理员如何分享其他员工周日报?

唐旭升 发表于 2016年5月23日 15:23 | 用户指南
为了企业实现统一管理职员周日报,管理员可以为所有员工设置分享对象!
进入【周日报】点击“设置”小图标,进入分享权限设置界面
                                                                                图1
                                                                                图2
回复
评论